Vindkraft till havs

En litteraturstudie av påverkan på djur och växter. ISBN 91-620-5139-3.