Miljöhänsyn i fondsparande

Här utreds om nordiska miljöfonder ger en bättre eller sämre avkastning än börsindex och andra fonder som saknar miljöprofil. ISBN 91-620-5134-2.