Naturskyddsförrättning

För genomförande av områdesskydd. ISBN 91-620-5133-4.