Green Purchasing of Foodstuffs

Rapport från en hearing arrangerad av Naturvårdsverket och Europeiska nätverket för grön upphandling, EGPN. In English. ISBN 91-620-5128-8.