Ekologiska fotavtryck och biokapacitet

Verktyg inom SAMS för planering och uppföljning av hållbar utveckling och för jämförelser internationellt. ISBN 91-620-5123-7.