Lavinfarliga områden i fjällen

Fallstudier med GIS i Abisko – Riksgränsen. ISBN 91-620-5120-2.