Siffror, lägen och upplevelser

Boken visar hur man med hjälp av geografiska informationssystem GIS kan fånga människors tankar och känslor för sin omgivning. ISBN 91-620-5098-2.