Miljöinriktad fysisk planering

Här beskrivs inom ramen för Samhällsplanering med miljömål i Sverige, SAMS hur miljömål och indikatorer kan användas i den fysiska planeringen. ISBN 91-620-5095-8.