Askö – Hartsö, marint reservat i Södermanlands län

Boken är ett underlagsmaterial i skärgårdsutredning 2000. ISBN 91-620-5090-7.