Nordic Environmental Funds 1999

En redovisning av samtliga miljöfonder i Norden och ett representativt urval av andra internationella miljöfonder. In English. ISBN 91-620-5080-X.