Nordiska miljöfonder 1999

En redovisning av samtliga miljöfonder i Norden och ett representativt urval av andra internationella miljöfonder. ISBN 91-620-5055-9.