Miljöledningssystem

Så här fungerar miljöledningssystem i svenska företag och så här bidrar miljöledning i näringslivet till att Sveriges miljömål nås. ISBN 91-620-5048-6.