Naturens återhämtning från försurning

Sammanfattning av all kunskap vi idag har om naturen möjligheter att återhämta sig från försurande nedfall. ISBN 91-620-5028-1.