Översiktsplanering IT och GIS

Rapport från tre seminariedagar, våren 1999. En rapport från SAMS-projektet. ISBN 91-620-5025-7.