Samordning och målkonflikter

Sektorintegreringens möjligheter och problem. ISBN 91-620-5008-7.