Bara naturlig försurning

Riktlinjer för det fortsatta miljöarbetet. ISBN 91-620-5000-1.