Kemikalieanvändning i förändring

Slutrapport från kemikalieplanen. ISBN 91-620-4983-6.