Vegetation och kärlväxtflora i Ängsö nationalpark

Dokumentation av de svenska nationalparkerna. ISBN: 91-620-4872-4.