Naturvårdsverkets faktabok

Om mätningar av luftföroreningar. ISBN 91-620-4838-4