Biologisk mångfald i kalkade sjöar

Utvärdering av IKEU-programmets sex första år. ISBN 91-620-4816-3.