Biologisk mångfald i kalkade sjöar

Utvärdering av IKEU-programmets sex första år. ISBN 91-620-4816-3.

Sidor
72
Utgiven
1998-02
Pris
138,00 kr. (exkl moms)
146,28 kr. (inkl moms)
ISBN
91-620-4816-3

Utvärdering av IKEU-programmets sex första år. En rapport om hur den vattenkemiska målsättningen uppfyllts och om hur år av kalkning påverkat artsammansättning och biologisk mångfald i kalkade sjöar.