Slutförvar av kvicksilver

Inventering, karakterisering och prioritering. ISBN 91-620-4768-X.

Sidor
78
Utgiven
1997-11
Pris
146,00 kr. (exkl moms)
154,76 kr. (inkl moms)
ISBN
91-620-4768-X

Kvicksilverhaltigt avfall i Sverige - inventering, karakterisering och prioritering. Kvicksilverprojektet.