PCB i fogmassor

Stort eller litet problem? ISBN 91-620-4697-7

Sidor
52
Utgiven
1997-02
Pris
0 kr.
ISBN
91-620-4697-7

PCB användes i vissa fogmassor från slutet av 1950-talet fram till 1973. Dessa fogmassor var framför allt avsedda att användas i utomhusfogar mellan betongelement i hus byggda under den s.k. miljonprogrammet.

Arbetet med att begränsa spridning av PCB till miljön har pågått under många år och i första hand varit inriktat mot det största användningsområdet: el-industrin. Detta arbete har varit framgångsrikt. Det är därför nödvändigt att se över andra källor.

- - -

Endast pdf.