Marina reservat i Sverige

En lägesrapport. ISBN 91-620-4693-4.