Vedeldade villapannor

Rapport. Resultat av jämförande utsläppsmätningar. ISBN 91-620-4669-1.