Rätt datakvalitet

Ingår i en serie rapporter inom efterbehandling och sanering. ISBN 91-620-4667-5.