Vägtrafikbuller

Rapport. ISBN:91-620-4653-5

Sidor
110
Utgiven
1997-04
Pris
0 kr.
ISBN
91-620-4653-5

Nordisk beräkningsmodell, reviderad 1996

Rapporten är indelad i två delar. Del 1 innehåller diagram för att kunna genomföra en beräkning och del 2 den matematiska bakgrunden med bland annat algoritmer och osäkerhetsanalyser.