Berggrund, jordarter och geomorfologi

Muddus nationalpark. ISBN 91-620-4467-2.