Berggrund, jordarter och geomorfologi

Store Mosse Nationalpark. ISBN 91-620-4465-6.