Berggrund, jordarter och geomorfologi

Björnlandets nationalpark. ISBN: 91-620-4464-8.