Värmepumpar & Närmiljön

Rapporten beskriver olika värmepumpars påverkan på närmiljön. ISBN: 91-620-4444-3