Lathund. Förbränning

Rapporten är i första hand ett hjälpmedel för handläggare av ärende inom detta område på kommuner och länsstyrelser. ISBN: 91-620-4438-9