Vägledning för miljötekniska markundersökningar

Beskriver hur man gör upp en strategi för utredning och undersökning av förorenade områden. ISBN 91-620-4310-2.