Skog & mark 2015

Tema: Fjäll. ISBN 978-91-620-1298-4.

Sidor
52
Utgiven
2015-10
Pris
0 kr.
ISBN
978-91-620-1298-4

Om tillståndet i svensk landmiljö

Skog & mark är en skrift från svensk miljöövervakning. Genom övervakning av miljön kan vi veta hur miljön mår. Årets rapport har temat fjäll. Här presenteras resultat från den nationella landskapsövervakningen, bland annat om palsmyrar, fågel och smågnagare, som i flera fall genomförs i samverkan med den regionala miljöövervakningen. Här beskrivs också viltövervakningen, rapporteringen enligt habitatdirektivet och uppföljningen av kvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö. Resultat från ett urval andra fjällinriktade aktiviteter inom forskning, förvaltning och åtgärdsarbete beskrivs också.

- - -

MAXIMALT 5 EXEMPLAR PER KUND.