Luft & miljö Arktis 2015

Arktis 2015. ISBN 978-91-620-1297-7.

Sidor
62
Utgiven
2015-09
Pris
0 kr.
ISBN
978-91-620-1297-7

Luft & Miljö Arktis 2015 följer luftföroreningarnas resa mot Arktis och visar vilken påverkan de har på luften och klimatet, dels i Arktis, men även som en följd av detta för hela jordens klimat. Läs om allt mellan havets försurning till hur ozonskiktet och vädret i Sverige påverkas, om nya farleder och ökad exploatering, om olika luftföroreningars påverkan på hälsa och miljö i Arktis och långt utanför Arktis, men även om vad som görs för att förbättra miljötillståndet.

OBS! Max 5 exemplar per kund.

Finns även som engelsk version

- - -