Skog & mark 2012

Om tillståndet i svensk landmiljö. ISBN 978-91-620-1293-9.

Sidor
34
Utgiven
2012-11
Pris
0 kr.
ISBN
978-91-620-1293-9

Om tillståndet i svensk landmiljö

Skog & mark är en skrift från svensk miljöövervakning. Genom övervakning av miljön kan vi veta hur miljön mår. Årets rapport har temat våtmarker. Här beskrivs bland annat några av landets olika våtmarkstyper och hur övervakning av myrar kan ske med hjälp av satellit. Läs också om hur de unika palsmyrarna hotas av klimatförändringar, om Sveriges groddjur, ideell trollsländeinventering och mårdhundsprojektet som ska hindra den främmande arten från att etablera sig i Skandinavien.

- - -

MAXIMALT 10 EXEMPLAR PER KUND
För fler exemplar: kontakta vår ordermottagning, telefon: 08-505 933 40.