Biologisk mångfald i Sverige. Monitor 22

En dagsaktuell och heltäckande genomgång av tillståndet för Sveriges flora, fauna och ekosystem. ISBN 978-91-620-1290-8.

Sidor
280
Utgiven
2011-12
Pris
320,00 kr. (exkl moms)
339,20 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-1290-8
Författare
Claes Bernes.

Naturvårdsverkets bok "Biologisk mångfald i Sverige" – en dagsaktuell och heltäckande genomgång av tillståndet för Sveriges flora, fauna och ekosystem. Boken beskriver den biologiska mångfalden i skog, myr, fjällmiljö, jordbrukslandskap, sötvatten, havsmiljö och bebyggd miljö. Förutom den nutida situationen för landets växt- och djurliv granskar boken hur mångfalden har förändrats, vad som hotar den och vad vi gör för att bevara den. Över 250 fotografier, kartor och diagram medverkar till att "Biologisk mångfald i Sverige" blir en faktaspäckad och levande läsning.

Boken ingår i serien Monitor, där Naturvårdsverket beskriver aktuella miljöproblem och tillståndet för den svenska miljön. Årets volym är en uppföljare till den "landstudie" om biologisk mångfald, som gavs ut 1994. Den nya boken är upplagd på samma sätt som den gamla, men innehållet är till allra största delen omskrivet eller nyskrivet.

Finns även på engelska, Biodiversity in Sweden. Monitor 22.

Mer om Monitor 22.

- - -