Skog & mark 2011

Om tillståndet i svensk landmiljö. ISBN 978-91-620-1289-2.