Den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan

Ett kunskapsunderlag inför det fortsatta arbetet med frågan om Sveriges globala negativa miljöpåverkan i ett konsumtionsperspektiv. ISBN 978-91-620-1284-7.

Sidor
112
Utgiven
2010-11
Pris
90,00 kr. (exkl moms)
95,40 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-1284-7

Ett kunskapsunderlag inför det fortsatta arbetet med frågan om Sveriges globala negativa miljöpåverkan i ett konsumtionsperspektiv

Rapporten om svensk konsumtions påverkan på miljön i andra länder tydliggör miljökvalitetsmålens internationella koppling. Fem områden behandlas: klimat, luft, vatten, mark och kemikalier. Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen har tagit fram publikationen.

- - -