Skog & mark 2010

Om tillståndet i svenska landmiljöer. ISBN 978-91-620-1282-3.