Miljömålen – svensk konsumtion och global miljöpåverkan, de Facto 2010

Miljömålsrådets åttonde och sista årsrapport om möjligheterna att nå de 16 miljökvalitetsmålen. ISBN: 978-91-620-1280-9