Bruk och missbruk av naturens resurser, Monitor 21

En svensk miljöhistoria. Monitor. ISBN 978-91-620-1274-8.