Nationell strategi för myllrande våtmarker

Publikation avsedd som ett stöd för myndigheter och andra naturvårdsaktörer. ISBN 91-620-1253-3.