Nationell strategi för myllrande våtmarker

Publikation avsedd som ett stöd för myndigheter och andra naturvårdsaktörer. ISBN 91-620-1253-3.

Sidor
30
Utgiven
2007-01
Pris
0 kr.
ISBN
91-620-1253-3

Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet har antagit en gemensam strategi för arbetet med att nå miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker. Strategin är avsedd att vara ett stöd för myndigheter och andra naturvårdsaktörer.

----------------------------------

Finns även på engelska.