Nationell strategi för formellt skydd av skog

Slutredovisning av regeringsuppdraget. ISBN: 91-620-1243-6

Sidor
125
Utgiven
2005-07
Pris
0 kr.
ISBN
91-620-1243-6

Detta dokument redovisar en nationell strategi för formellt skydd av skog enligt delmål 1 i miljömålet Levande skogar. Strategin riktar sig till länsstyrelser, skogsvårdsstyrelser, kommuner, markägare, skogsbrukets aktörer, ideella organisationer med flera.

- - -

Endast pdf.