Mega-Byte, IT för en bättre miljö

Bokens syftet är att inspirera till diskussion, att IT-användningen ska in i miljöledningsarbetet och att öppna kontakten mellan de två områdena IT och miljö. ISBN: 91-620-1204-5