Svenska våtmarker av internationell betydelse, Våtmarkskonventionen och CW-listan

En presentation av de 30 svenska Ramsarområdena och vad som gäller i sådana områden. ISBN: 91-620-1068-9