Förutsättningar för prövningar och tillsyn i Natura 2000–områden

Handbok 2017:1, Utgåva 1. ISBN 978-91-620-0180-3.