Luftguiden, utgåva 3

Handbok om miljökvalitetsnormer för utomhusluft, utgåva 3. ISBN 978-91-620-0178-0.

Sidor
225
Utgiven
2014-06
Pris
111,00 kr. (exkl moms)
117,66 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-0178-0

Denna handbok syftar till att ge vägledning vid tillämpning och kontroll av miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Handboken vänder sig i första hand till kommunerna, men även till länsstyrelser, luftvårdsförbund, konsulter samt andra intresserade och berörda.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.