Kemisk och biologisk karakterisering av punktutsläpp till vatten. Handbok 2010:3.

KIU–handboken. ISBN 978-91-620-0172-8

Sidor
113
Utgiven
2011-02
Pris
158,00 kr. (exkl moms)
167,48 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-0172-8

KIU–handboken, Utgåva 3, reviderad version av utgåva 2

Med hjälp av biologiska tester och kemiska analyser kan man påvisa förekomst av miljöfarliga ämnen i industriellt avloppsvatten. Det kan vara ämnen som är svårnedbrytbara, giftiga eller som ansamlas i levande organismer.

Tekniken har använts länge i Sverige. Den har gjort och gör nytta i vår miljövård.

Baserat på de samlade svenska erfarenheterna och på den internationella utvecklingen har de tidigare anvisningarna nu reviderats. Bland förändringarna märks en uppdaterad metodlista och en utvidgad miljöriskbedömning.

Vägledningen vänder sig främst till tillsyns- och prövningsmyndigheter, till Naturvårdsverkets egna handläggare och till användare som industri, reningsverk och uppdragslaboratorier.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.