Handbok för artskyddsförordningen. Del 2. Handbok 2009:3.

Handbok för artskyddsförordningen Del 2 – preparering, handel och förevisning. ISBN: 978-91-620-0161-2