Handbok för artskyddsförordningen. Del 2. Handbok 2009:3.

Handbok för artskyddsförordningen Del 2 – preparering, handel och förevisning. ISBN: 978-91-620-0161-2

Sidor
109
Utgiven
2009-04
Pris
146,00 kr. (exkl moms)
154,76 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-0161-2

Preparering, handel och förevisning

Handboken är till för att underlätta länsstyrelsernas arbete med ärenden som rör kommersiell verksamhet, det vill säga preparering, handel och förevisning. Handboken bör ses som ett verktyg för länsstyrelserna att använda sig av i arbetet med artskyddsförordningen. En bra samordning och likriktad tillämpning i handläggningen av artskyddsärenden medför att bland annat verksamhetsutövare och allmänhet får en likvärdig prövning oberoende var i landet de befinner sig.

Handboken inleds med en orientering om artskyddet internationellt och nationellt. Därefter tolkas bestämmelserna i artskyddsförordningen och andra författningar som innehåller regler om artskydd. Handboken behandlar främst  arbetet med tillstånd och tillsyn för preparering, handel och förevisning men tar även upp frågor såsom brott och straff samt tullbestämmelser. Handboken samlar även annan nyttig information för handläggare av artskyddsfrågor, till exempel om offentlighet och sekretess och om olika myndigheters ansvar inom artskyddsområdet.

 

Se även: 

Del 1

Handbok för artskyddsförordningen. Del 1

- - -

Beställtryck, ej rabatt.