Handbok för artskyddsförordningen. Del 1. Handbok 2009:2.

Handboken är till för att underlätta länsstyrelsernas arbete med fridlysningsärenden, det vill säga dispenser från förbud i artskyddsförordningen. ISBN 978-91-620-0160-5.

Sidor
128
Utgiven
2009-04
Pris
183,00 kr. (exkl moms)
193,98 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-0160-5

Fridlysning och dispenser

Handboken är till för att underlätta länsstyrelsernas arbete med fridlysningsärenden, det vill säga dispenser från förbud i artskyddsförordningen. Handboken bör ses som ett verktyg för länsstyrelserna att använda sig av i arbetet med artskyddsförordningen. En bra samordning och likriktad tillämpning i handläggningen av artskyddsärenden medför att bland annat att verksamhetsutövare och allmänhet får en likvärdig prövning oberoende var i landet de befinner sig.

Reglerna om fridlysning härstammar dels från EU:s två så kallade naturvårdsdirektiv: habitatdirektivet och fågeldirektivet, och dels från svenska fridlysningsregler, som funnits redan i den gamla naturvårdslagen. Handboken är till för att beskriva hur den svenska lagstiftningen, främst artskyddsförordningen, bör tillämpas i praktiken då det gäller skyddet för enskilda arter.

 

Se även: 

Del 2

Handbok för artskyddsförordningen. Del 2

 

- - -

Beställtryck, ej rabatt.